Błąd na paragonie fiskalnym

Co zrobić, gdy kasa fiskalna wystawi paragon z oczywistym błędem?

Kasy fiskalne, które są produkowane w dzisiejszych czasach, posiadają wiele przydatnych rozwiązań technologicznych. Spora część tych funkcjonalności jest związana z emitowaniem paragonów dla klientów. Niemniej, żadne urządzenie rejestrujące nie oferuje usunięcia bądź anulowania dowodu sprzedaży, który został już wystawiony. Nie pozwalają bowiem na to polskie przepisy. Co w takim razie zrobić z paragonem zawierającym ewidentną pomyłkę? Należy go uwzględnić w osobnej ewidencji.

Dlaczego trzeba stworzyć ewidencję oczywistych pomyłek?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie do tego artykułu, kasy fiskalne nie pozwalają na usuwanie paragonów, które zostały już zarejestrowane w ich pamięci. I raczej nie powinno to nikogo dziwić. Funkcja ta mogłaby po prostu doprowadzić do wystąpienia wielu nieprawidłowości w rejestrowaniu obrotu (świadomych bądź nie). Dlatego też podatnicy muszą zakładać osobne ewidencje oczywistych pomyłek i właśnie w nich uwzględniać paragony z błędami. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Co więcej, dokumentację tę powinno się wykorzystać przy ujęciu korekty sprzedaży, np. w KPiR (księdze przychodów i rozchodów) bądź innych księgach rachunkowych.

Dokumentacja z błędnymi paragonami

Przywołane przed chwilą Rozporządzenie Ministra Finansów nie mówi wprost, jak powinna wyglądać dokumentacja z błędnymi paragonami fiskalnymi. Innymi słowy, w tym przypadku krajowi podatnicy mają pewną dowolność. Do stworzenia ewidencji oczywistych pomyłek mogą wykorzystać np. segregator, teczkę lub nawet zwykły zeszyt. Co więcej, jeżeli w firmie znajduje się kilka kas rejestrujących, warto założyć osobną dokumentację dla każdego z urządzeń. Nie jest to wymagane, ale z pewnością pozwoli na łatwiejsze utrzymanie porządku w ważnej ewidencji.

Wpisy do ewidencji pomyłek

W tym przypadku polskie regulacje prawne nie zapewniają już takiej dowolności… Przepisy bardzo jasno definiują to, jak muszą wyglądać wszystkie wpisy do ewidencji oczywistych pomyłek na paragonach. W adnotacjach tego typu zawsze trzeba uwzględnić wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego do zapłaty, jak również umieścić krótki opis przyczyn oraz okoliczności wystąpienia błędu. Ponadto, do wpisu należy dołączyć wystawiony paragon fiskalny, na którym znalazła się ewidentna pomyłka. I jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia… Nie można zapomnieć o wydrukowaniu i wydaniu prawidłowego paragonu 😉

1 thought on “Co zrobić, gdy kasa fiskalna wystawi paragon z oczywistym błędem?

  1. Dzięki za ten wpis i wyjaśnienie doś istotnej kwestii! Choć nadal uważam, że w tym przypadku przepisy są za mało precyzyjne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz CAPTCHA *