Obowiązkowe oświadczenie pracownika prowadzącego sprzedaż na kasie

Obowiązkowe oświadczenie pracownika prowadzącego sprzedaż na kasie

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Nakłada ono na przedsiębiorcę obowiązek zapoznania zatrudnionych przez niego osób, obsługujących urządzenie fiskalne, z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu. Pracownik powinien potwierdzić fakt […]

Błąd na paragonie fiskalnym

Co zrobić, gdy kasa fiskalna wystawi paragon z oczywistym błędem?

Kasy fiskalne, które są produkowane w dzisiejszych czasach, posiadają wiele przydatnych rozwiązań technologicznych. Spora część tych funkcjonalności jest związana z emitowaniem paragonów dla klientów. Niemniej, żadne urządzenie rejestrujące nie oferuje usunięcia bądź anulowania dowodu sprzedaży, który został już wystawiony. Nie pozwalają bowiem na to polskie przepisy. Co w takim razie zrobić z paragonem zawierającym ewidentną […]