Kasa fiskalna Novitus Mała Plus E

Przeglądy techniczne kasy fiskalnej to Twój obowiązek!

Ci, którzy mieli już kontakt z urządzeniami fiskalnymi, dobrze wiedzą, że nie należą one do zwyczajnych technologii. Ich prawidłowa praca ma nie tylko spełnić nasze oczekiwania, ale również wiernie odpowiadać na istniejące wymogi prawne. Dlatego, aby uniknąć ewentualnych błędów w ewidencji obrotu z powodu kondycji kasy, co pewien czas przeprowadza się przeglądy techniczne.

Co się dzieje z moją kasą fiskalną?

Prawidłowość ewidencji obrotu, oceniana przez organy skarbowe, zależy zarówno od właściwego funkcjonowania kasy fiskalnej, jak i czynności wykonywanych przez podatnika. Inaczej mówiąc, błędy w dokumentacji mogą skończyć się dla przedsiębiorcy przykrymi konsekwencjami (np. wysokimi karami pieniężnymi).

Dlatego przeglądy techniczne nie są jedynie zaleceniem, ale wręcz obowiązkiem – muszą się odbywać nie rzadziej, niż co 2 lata. Najczęściej przeprowadzane są one przez serwisantów z firmy, u której zakupiliśmy daną kasę fiskalną. Co dzieje się podczas takiej kontroli? Serwisant m.in. sprawdza stan plomb na obudowie oraz to, czy są one zgodne z zapisami figurującymi w książce serwisowej. Ponadto, ocenia ogólny stan obudowy urządzenia, poddaje kontroli sposób funkcjonowania mechanizmu drukującego (czytelność umieszczanych na dokumentach informacji) i weryfikuje, czy program archiwizujący oraz pracy kasy fiskalnej działają, jak należy. Co więcej? Przede wszystkim sprawdza stan modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej oraz ich zgodność z poprzednimi adnotacjami, zawartymi w książce serwisowej.

Co po przeglądzie technicznym?

Gdy kontrola zostanie ukończona, serwisant odpowiedzialny za nią musi wprowadzić do książki właściwy wpis. Notatka tego typu zawiera wyniki przeglądu technicznego i ewentualne sugestie pokontrolne. Serwisant ma również obowiązek wystawić dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli – dokument, który znajdzie się później w książce serwisowej do wglądu dla przedstawicieli Urzędu Skarbowego.

1 thought on “Przeglądy techniczne kasy fiskalnej to Twój obowiązek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz CAPTCHA *